Disclaimer

Emtes is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. Emtes geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op deze website werd geraadpleegd of die via deze website werd uitgewisseld. Emtes kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.