Dienstverlening

In lijn met het actuele fasensysteem bieden we bedrijven de mogelijkheid om een vakman of specialist in totaal 5,5 jaar op flexibele basis in te zetten. Hierbij werken we op basis van uitzending en detachering.

Uitzending

Het inlenen van technici op uitzendbasis is een goede oplossing wanneer u voor een korte periode één of meerdere specialisten in wilt zetten binnen uw bedrijf. Een wisselende projecten-portefeuille, tijdelijk onvoldoende capaciteit of de behoefte aan een échte specialist zijn allemaal redenen om voor een flexibele personeelsoplossing te kiezen via Emtes.

Nieuwe kandidaten worden door ons uiteraard zorgvuldig gescreend en getest binnen de geldende richtlijnen. Onze technische specialisten zenden we op flexibele basis uit tegen een vooraf afgesproken looptijd en tarief. U betaalt als opdrachtgever alleen voor de gewerkte uren. Administratieve diensten zoals als salaris- en personeelsadministratie worden door Emtes verzorgd. Ook werkkleding, PBM’s en eventueel benodigde trainingen, vervoer en accommodatie faciliteren we in samenwerking met onze vaste partners.

Detachering

Wilt u een gekwalificeerde professional voor langere tijd aan u binden? Dan is detachering een goede oplossing. De meest voorkomende detacheringsvorm is een overeenkomst voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor de looptijd van een project. De werknemer is in dienst bij Emtes, maar valt onder uw operationele leiding.

We werken op basis van een concurrerend all-in tarief, een vaste detacheringsperiode en hanteren een opzegtermijn. Alle (onvoorziene) werkgeverslasten, onder andere de doorbetaling van loon bij ziekte, komen voor rekening van Emtes. Net als bij uitzending verzorgen we bij detachering ook alle administratieve en facilitaire diensten.

Wilt u een vakspecialist na de detacheringsperiode voor langere tijd aan u binden? Dan heeft u drie opties:

 • Verlengen van de overeengekomen detacheringsperiode;
 • Overgaan tot een pay-roll constructie via Emtes met nieuwe afspraken over onze diensten en het tarief;
 • De specialist krijgt een vast dienstverband bij uw bedrijf (detavast). Afspraken voor een (kostenloze) overname worden vooraf vastgelegd in een detacheringsovereenkomst.

Voor welke contractvorm u ook kiest, bij Emtes zorgen we altijd voor een passende oplossing voor zowel uw bedrijf als de betrokken vakspecialist. Benieuwd naar de mogelijkheden die Emtes kan bieden? Neemt u dan eens vrijblijvend contact voor een afspraak met een van onze consultant op onze vestigingen in Enschede of Hoogvliet.

 

Wij bieden u meerdere flexibele personeelsoplossingen

 

Werving & selectie

Naast de kernactiviteiten uitzending en detachering richt Emtes zich ook op de werving en selectie van kandidaten voor vaste functies bij haar opdrachtgevers. Door onze jarenlange kennis en ervaring selecteren we uitsluitend kandidaten waarvan we denken dat ze perfect binnen het functieprofiel en uw bedrijfscultuur passen.

Functieprofiel; Samen met u stellen we een functieprofiel op en gaan vervolgens gericht op zoek. Doordat we dagelijks in contact staan met de beste technici, weten we wat hen beweegt en welke loopbaan binnen de techniek ze ambiëren. Na een zorgvuldige screening en selectie stellen we graag de beste kandidaten aan u voor.

Emtes ontzorgt; Het vinden van de goede vakmensen en specialisten vraagt om specifieke kennis. We nemen u graag het werk uit handen om gekwalificeerde technici te vinden. Zo kunt u zich volledig richten op uw core-business.

We werken bij werving & selectie op basis van ‘no cure no pay’ en een eenmalige, vaste bemiddelingsfee die achteraf in rekening wordt gebracht. De fee wordt berekend als percentage over het bruto-jaarsalaris inclusief vakantietieslag en eventuele 13e maand. Graag maken we hierover maatwerk afspraken op basis van de vacature binnen uw bedrijf. We hanteren de ABU richtlijnen.

In het wervings-en selectietraject doorlopen we de volgende stappen om tot een zorgvuldige match te komen:

 • Kennismaken met bedrijf en cultuur;
 • Overleg m.b.t. vacature, profiel, wensen, voorwaarden;
 • Opstellen profiel en vacaturetekst;
 • Werven van kandidaten (o.a. netwerk,  jobboards);
 • Selecteren van kandidaten (incl. interviews, referenties, inventarisatie wensen/verwachtingen);
 • Voorstellen van geschikte kandidaten;
 • Voorbereiden en plannen van sollicitatiegesprek tussen bedrijf en kandidaat;
 • Geven van feedback naar kandidaat (afwijzen, vervolggesprek);
 • Adviseren m.b.t contractvorming;
 • Begeleiden van indiensttreding;
 • Evalueren van voortgang na plaatsing.

Internationale werving

We richten ons vizier voor de werving van technici niet alleen op Nederland, maar werven ons technische personeel ook in Europese landen zoals Hongarije, Duitsland, Portugal, Spanje, Polen en Groot-Brittannië. Op deze manier proberen we een zo goed mogelijke invulling te geven aan de vraag naar gekwalificeerd personeel bij onze opdrachtgevers. Vakmensen zoals lassers en fitters worden door ons vaak ter plaatse getest. Deze werkwijze heeft ons inmiddels een uitstekend personeelsbestand opgeleverd dat nog steeds groeiende is.

Omdat goede technici ook over de grens wonen

De buitenlandse vaklieden worden door ons opgeleid volgens de maatstaven van onze Nederlandse opdrachtgevers. Zo zijn ze direct inzetbaar binnen uw bedrijf. Kortom, door actief in het buitenland te werven en een solide samenwerking op te bouwen met onze Europese partners, kunnen we bijna altijd aan uw vraag voldoen.

Zzp-bemiddeling

We hebben regelmatig contact met zelfstandige technische professionals die beschikken over de juiste kwalificaties voor een specifiek project of interim opdracht op kaderniveau. Middels ZZP-bemiddeling zorgen we ervoor dat zij in contact komen met de juiste opdrachtgever. Is er een match? Dan gaat de zelfstandig professional rechtstreeks voor u aan de slag op basis van een modelovereenkomst. We begeleiden dit traject van a tot z. Bij ondertekening van de overeenkomst brengt Emtes een bemiddelingsfee in rekening.

Neem nu contact met ons op