Onze aanpak

We vinden het belangrijk dat specialisten op de juiste plek worden ingezet. Daarom hanteren we een zorgvuldige aanpak bij de werving, uitzending of detachering van professionals voor kaderfuncties.

1. Kennismakingsgesprek

Als wij op basis van jouw sollicitatie het gevoel hebben dat je bij ons past, plannen we een kennismakingsgesprek in. Je gaat in gesprek met een consultant die bekend is met jouw vakgebied. In een persoonlijk gesprek gaan we dieper in op jouw CV, wensen en ambities. Ook stellen we vast of er een potentiële match is voor vacatures bij onze opdrachtgevers. Ook bespreken we met elkaar oriënterend de arbeidsvoorwaarden. Zo ontstaat over en weer een goed beeld van de mogelijkheden.


2. Selectie & opleiding

Op basis van jouw opleiding, werkervaring en competenties bepalen we in overleg waar je voorgesteld wordt. Vaak betreft het openstaande vacatures, maar het is ook mogelijk dat bedrijven ons vragen om goede kandidaten aan te dragen voor toekomstige projecten. Emtes Interim is als preferred supllier van meerdere bedrijven vaak in een vroeg stadium op de hoogte van de personele vraag. Ook bepalen we of je aanvullende trainingen en opleidingen nodig hebt om goed invulling te kunnen geven aan een vacature bij onze opdrachtgever.
 

Zien we een potentiële match? Dan stellen we je graag voor aan onze opdrachtgever.

 

3. Voorstellen en feedback

Na een doelgerichte selectie, stellen we je voor aan een of meerdere opdrachtgevers. Uiteraard alleen met jouw toestemming. Vaak krijg je binnen 24 uur al een terugkoppeling over de mogelijkheden bij de bedrijven waar je bent voorgesteld. Bij positieve feedback volgen er meestal een of twee gesprekken met de desbetreffende opdrachtgever. Is er van beide kanten een juiste match? Dan doen we je een definitief voorstel voor de arbeidsvoorwaarden en leggen vervolgens alle afspraken vast in een uitzend- of detacheringsovereenkomst.

4. Begeleiding en evaluatie

We vinden het belangrijk dat de samenwerking tussen alle partijen goed verloopt. Daarom plannen we regelmatig een evaluatiemoment op locatie in. Samen met jou en de opdrachtgever bespreken we de voortgang van je uitzending- of detachering. Voor tussentijdse vragen kun je uiteraard altijd contact opnemen met je vaste consultant binnen Emtes Interim.

5. Dienstverband & vervolgtraject

Stoppen jouw werkzaamheden na de overeengekomen periode? En verloopt de samenwerking naar wens? Dan gaan we met elkaar in overleg met het doel om je via Emtes Interim weer in te zetten bij een nieuw project.

We investeren graag in een langdurige relatie met onze werknemers en opdrachtgevers. Het is dan ook altijd onze intentie om samen met jou toe te werken naar een vast contract bij Emtes Interim of bij een van onze opdrachtgevers. Hierbij volgen we het fasensysteem van brancheorganisatie ABU.

Bij een vast dienstverband zorgen wij er voor dat je continu aan interessante projecten en opdrachten wordt gekoppeld bij onze opdrachtgevers. Tijdens jouw kennismakingsgesprek vertellen we je hier graag meer over.

We zien ook regelmatig dat onze gedetacheerde professionals een aanbieding krijgen voor een vast contract bij een tevreden opdrachtgever. Vaak wordt deze wens door alle partijen kenbaar gemaakt bij start van de detachering. In de overeenkomst worden hierover afspraken gemaakt, onder andere het minimum aantal uren dat je gedetacheerd wordt via Emtes Interim.